Quốc khánh Italia


Đúng vào ngày 2/6, Google Italy đã kỷ niệm quốc khánh nước này bằng 1 logo Google.


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post