Nhúng bài trình bày Slide vào Website, blog

Google Docs vừa mới cho phép ta nhúng bài trình diễn Slide vào Website hay Blog. Như vậy từ nay trở đi ta sẽ có thêm một cách nữa để giới thiệu bài Slide của mìh cho mọi người cùng xem.
Ta chọn bài trình diễn muốn được giới thiệu.
- Bấm Publish ở góc phải.
- Trang mới hiện ra cho phép ta tuỳ chỉnh khích thức khung trình diễn ở menu sổ xuống.
- Cuối cùng lấy mã mà Google tạo ra.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post