Chỉnh sửa CSS

Bây giờ ta có thể chỉnh sửa CSS trong các trang tài liệu của Google Docs. Nhưng có lẽ chức năng này không phù hợp cho dân nghiệp dư.
Trên thanh Menu bấm chọn Edit / Edit CSS... để sử dụng chức năng này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post