Chúc mừng năm mới


Vào ngày 7/2/2008 Google đã chúc mừng Tết nguyên đán của Trung Quốc ( và Việt Nam nữa ). Thật buồn là Google làm logo này là dành cho người Trung Quốc.


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post