2008 là năm nhuận


Đúng là theo lịch thì 2008 là năm nhuận, chúng ta phải chờ những 4 năm mới có được ngày 29/2. Cũng vào ngày đó Google đã ra mắt 1 logo vui nhộn để góp vui.

Phần mở rộng
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post